Mô hình xương hóa thạch

Giá: 550,000 ₫

Xương KL-01

Tình trạng: Hết hàng

Giá: 550,000 ₫

Model: KL-01
Giá: 550.000VNĐ/cái
Đặt hàng tối thiểu: 1 cái 
Đặt hàng tối đa: 1000 cái
Giao hàng: Trong3 ngày kể từ khi người mua thanh toán
Ngày đăng: 2016-03-14 Thời hạn: Không giới hạn

CHI TIẾT

Giá: 550,000 ₫

KL-06

Tình trạng: Hết hàng

Giá: 550,000 ₫

Model: KL-06
Giao hàng: Trong3 ngày kể từ khi người mua thanh toán
Ngày đăng: 2016-03-27 Thời hạn: Không giới hạn

CHI TIẾT

Giá: 950,000 ₫

KL-05

Tình trạng: Hết hàng

Giá: 950,000 ₫

Model: KL-05
Giá: 950.000VNĐ/cái
Đặt hàng tối thiểu: 1 cái 
Đặt hàng tối đa: 1000 cái
Giao hàng: Trong3 ngày kể từ khi người mua thanh toán
Ngày đăng: 2016-03-27 Thời hạn: Không giới hạn

CHI TIẾT

Giá: 550,000 ₫

KL-04

Tình trạng: Hết hàng

Giá: 550,000 ₫

Model: KL-04
Giá: 550.000VNĐ/Cái 
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Đặt hàng tối đa: 1000 Cái
Giao hàng: Trong3 ngày kể từ khi người mua thanh toán
Ngày đăng: 2016-03-27 Thời hạn: Không giới hạn

CHI TIẾT

Giá: 1,250,000 ₫

KL-02

Tình trạng: Hết hàng

Giá: 1,250,000 ₫

Model: KL-02
Giá: 1.250.000VNĐ/Cái 
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái 
Đặt hàng tối đa: 1000 Cái
Giao hàng: Trong3 ngày kể từ khi người mua thanh toán
Ngày đăng: 2016-03-27 Thời hạn: Không giới hạn

CHI TIẾT

Giá: 350,000 ₫

KL-01

Tình trạng: Hết hàng

Giá: 350,000 ₫

Model: KL-01
Giá: 350.000VNĐ/cái 
Đặt hàng tối thiểu: 1 cái
Đặt hàng tối đa: 1000 cái
Giao hàng: Trong3 ngày kể từ khi người mua thanh toán
Ngày đăng: 2016-03-14 Thời hạn: Không giới hạn

CHI TIẾT
Hiển thị trên một trang

Thiết kế Website - Thiet ke Website tại Saco.vn

Top